کنترل ارتفاع درختان در بونسای شده

کنترل ارتفاع درختان در بونسای : اولین گام برای یک بونسای کار مبتدی انتخاب پایه می‌تواند باشد، با خرید درختان پا کوتاه که بسیار از درختان و درختچه‌ها به طور طبیعی پا کوتاه هستند مثال سیب و بسیاری از درختان میوه که پاکوتاه آنها پرورش داده می‌شود و در درختان همیشه سبز جونی پروس یا سرو اُرس خزنده که ارتفاع زیادی ندارند.

 

دومین گام شیوه کاشت اگر گیاهی که از حاصل بذر یا قلمه است مدت زیادی نگهداری بکنیم ارتفاع درخت زیاد می‌شود با جابجای نهال‌های تولید شده از رشد رویشی گیاه کاسته می‌شود.

گام بعدی انتخاب بستر کاشت (انتخاب گلدان) درخت کاشته شده در گلدان‌های بزرگ رشد بیشتری دارند حجم کمتر محیط کشت موجب محدود شدن رشد بسیاری از درختان می‌شود ولی بر دور آبیاری اضافه می‌شود.

 

تاثیر نور در کنترل ارتفاع درختان در بونسای :
گلدان بونسای با فاصله از هم نگهداری بشوند تا بیشترین مقدار نور به هر درخت برسد تغییر کیفیت نور نیز می‌تواند روی ارتفاع گیاه اثر بگذارد.
نورهای دارای طول موج فرو سرخ (برای مثال لامپ‌های حبابی) موجب کشیده شدن درخت و گیاه می‌شود درحالی‌که نورهای دارای نسبت نور قرمز زیاد به فروسرخ که با استفاده از لامپ‌های مهتابی حاصل می‌شود، موجب کاهش طول میان گره‌ها می‌شوند و در مناطقی که تابش نور آفتاب زیاد است عموماً میان گره‌ها کوتاه و ارتفاع گیاهان کم است.

 

محدودیت مواد غذایی:
شیوه به‌کارگیری کودهای شیمیایی بر ارتفاع اثر می‌گذارد بالا بردن مقدار مواد غذایی موجب ترغیب رشد کلی گیاه و طویل شدن ساقه می‌شود بعضی از گونه‌ها به محدود بودن مواد غذایی برای کاهش ارتفاع پاسخ می‌دهند، کاستن از مواد غذایی به ویژه از مقدار نیتروژن (ازت) و فسفر موجب کند شدن رشد بسیاری از گونه‌ها می‌شود.

 

زیاد بودن هدایت الکتریکی محیط کشت:
کود دهی زیاد می‌تواند رشد را کاهش داده و ارتفاع گیاه راکم ‌کند این فرآیند باید به دقت به کار گرفته شود، چون منتج به تجمع زیاد نمک‌ها و در صورت زیاد بودن مواد غذایی ولی خیلی کم بودن برای محدود سازی رشد می‌تواند موجب رشد بیش از حد شود.

 

هرس بونسای:
با هرس کردن به موقع و علمی می‌توان ارتفاع درخت بونسای را کنترل کرد. در بخش مقالات سایت میهن کاکتوس مقالات متعددی درباره آموزش هرس بونسای قرار داده شده است که می‌توانید مطالعه کنید.

 

تنش آبی:
ارتفاع برخی از گونه‌های به علت پژمرده شدن در اثر تنش آبی محدود می‌شود البته گیاهان نباید به نقطه پژمردگی دائم برسند و باید به طور منظم به مدت ۴ تا ۵ روز پیش از بازار رسانی آبیاری شوند.

 

تکان دهی و برس زنی:
بسیاری از گیاهان با تکان دهی یا برس زنی کم میانگره های کوتاه‌تر و ساقه‌های ضخیم‌تر تولید می‌کنند.در باغبانی این فرآیند بیشتر برای کنترل ارتفاع گیاهان در سبزیجات کار برد دارد.

بازوهای محرک مکانیکی در ارتفاع ۵ تا ۱۰ سانتیمتر بالای گیاه را ۱ یا ۲ مرتبه در روز وبه مدت ۱/۵ تا ۲ دقیقه برس زنی را انجام می‌دهند و به صورت خودکار این کار انجام می‌گیرد و ارتفاع گیاهان کم می‌شود این کار معایب خود را دارد و امکان آسیب رسیدن به گیاهان هستند در مناطقی که وزش باد زیاد است معمولاً فرم (در مسیر باد Fukinagashi) درختان در طبیعت به سمتی که باد می‌وزد خم شده و ارتفاع کوتاهی دارند.

 

اختلاف دمای شب و روز (DIF):
مفهوم DIF کنترل ارتفاع گیاه با نشان دادن اختلاف بین دماهای شب و روز می‌باشد به طور کلی هرچه دمای روز نسبت به دمای شب بیشتر باشد طول ساقه بیشتر می‌شود چنانچه دمای شب بیشتر از روز باشد ارتفاع گیاه کم می‌شود .
دمای شب – دمای روز=DIF

 

درخت بونسای
در طراحی درخت بونسای انتخاب پایه و نهال بسیار مهم است و از بین نهال‌ها باید با توجه به رشد درخت و شکل نهایی ایده خود درخت را انتخاب کرد.

 

گلدان بونسای
پس از طراحی درخت و فرم دادن به آن انتخاب گلدان و اندازه و رنگ آن هم چالش دوم است که تأثیر بسیاری در نمایش زیبایی از درخت شما، درعکس بالا اشاره ای به انتخاب گلدان دارد.

عکس بونسای
در نهایت با توجه به انتخاب درست پایه بونسای و گلدان مناسب درختی را طراحی می‌کنند که ۸۰℅ در راه بونسای شدن پیشرفت داشته.

 

منبع: میهن کاکتوس

مقالات مشابه

مطالب مرتبط
17 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام‌ها