آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ ها

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها: روش‌های زیادی برای پیوند کاکتوس‌ها وجود دارد که در مقالات قبلی به آنها اشاره شده است. در این مقاله پیوندی متفاوت و البته فانتزی را برای شما آموزش می‌دهیم. این نوع پیوند برای زیبایی و تنوع کاربرد دارد و خیلی معمول نیست.

در این نوع پیوند فانتزی دو کاکتوس  را بر خلاف عرف معمول به صورت طولی به هم پیوند می‌زنیم. در ادامه روش کامل این نوع پیوند همراه با تصویر توضیح داده می‌شود.


آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

ابتدا دو کاکتوس سالم انتخاب می‌کنیم در این آزمایش از دو کاکتوس اپونتیا یکی تیغ زرد و دیگری تیغ قرمز انتخاب شده است شده است.

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها
آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

راکت‌های مورد نظر برای پیوند را از گیاه مادری جدا می‌کنیم. سعی کنید قطعه‌های جدا شده از نظر اندازه با هم هماهنگی داشته باشند.

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌هاراکت‌های جدا کرده را به صورت طولی برش می‌دهیم.

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها
آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها
آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

کاکتوس‌های برش داده را در کنار هم قرار می‌دهیم، کاکتوس تیغ زرد را با تیغ قرمز.

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

پس از قرار دادن کاکتوس‌ها برش داده در کنار هم به وسیله کش یا نایلون می‌بندیم تا کاملاً به هم چسبیده شود. در صورتی که فاصله‌ای بین قسمت‌های برش داده باشد پیوند به خوبی انجام نخواهد شد. پس از بستن پیوندها را در محلی خنک و به دور از آفتاب شدید قرار می‌دهیم. به دلیل نداشتن ریشه اگر در مقابل آفتاب قرار دهید باعث سوختگی و از دست دادن آب کاکتوس خواهد شد.

 

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌هاپس از یک هفته از پیوند می‌توانید پیوند را باز کنید و مشاهده خواهید کرد که پیوند به خوبی جوش خورده است.

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌هاپس از باز کردن بند پیوند می‌توانید کاکتوس‌ها در خاک بکارید تا ریشه دار شوند. معمولا تا ده روز بعد از کاشت در خاک کاکتوس‌های شما ریشه دار خواهند شد. در این مدت به دلیل نبود ریشه نباید آبیاری انجام شود. آبیاری را یک هفته تا ده روز بعد از کاشت در گلدان شروع کنید.

آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌هاحال شما دو کاکتوس متفاوت و زیبا دارید که می‌توانید از نگهداری آن لذت ببرید. کاکتوس‌ها به تنهایی دارای زیبایی فراوانی هستند و شاید این نوع پیوند تنها جنبه فانتزی داشته باشد.
آموزش پیوند فانتزی کاکتوس‌ها
رشد کاکتوس‌ها پس از یک ماه از زمان کاشت در گلدان

رشد کاکتوس‌ها پس از سه ماه

نویسنده: کارشناس میهن کاکتوس
منبع: میهن کاکتوس

مقالات مشابه

مطالب مرتبط
63 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام‌ها