فرصت‌های خرید که خیلی زود تموم میشه!

ابزار باغبانی که تخفیف دادیم و ارزون شدن

تخفیف
۵
۳۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
تخفیف %۱۸
۵
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
تخفیف
۳
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %۱۱
★ ۵
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

کود و مکمل‌هایی که ارزون شدن

بذرهایی که ارزون شدن

تخفیف %۳۰
kd1177
تخفیف %۲۵
kd1111
تخفیف %۶۲
KD1440
تخفیف
KD1391
تخفیف %۴۰
KD1308
تخفیف %۵۰
kd1159
تخفیف
KD1285

ابزار کمپینگ و سفر که ارزون شدن

تخفیف
★ ۵
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %۱۸
۵
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %۱۱
★ ۵
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

لوازم خانه و آشپزخانه که ارزون شدن

تخفیف
تخفیف %۱۸
۵
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان