خرید قیچی باغبانی
خرید بذر کاکتوس
خرید کود رشد گیاهان آپارتمانی
لازمت میشه
خرید اره باغبانی
متن مقاله نگهداری کاکتوس برای همه
بذر کاکتوس های کلکسیونی

جدیدترین بذرهای کاکتوس

جدیدترین ابزار باغبانی

کود و سم

جدیدترین بذرهای ساکولنت

بذرهای آسان برای کاشت

بذر کاکتوس‌های کلکسیونی

بذر کاکتوس‌های میکس

تخفیف دارها

بخش آموزش

آموزش نگهداری کاکتوس

  1. آبیاری کم در حد هفته ای یک مرتبه در بهار و تابستان و چند هفته در فصل های سرد
  2. خاک با زهکشی بالا مانند خاک های ماسه ای
  3. نور حداقل روزی ۳ الی ۴ ساعت ملایم
  4. دما ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
خواندن متن کامل