عکس کاکتوس های شما | امیرپوریا حسین‌ نژادی

کاکتوس آستارا

لطفا خودتان را معرفی کنید
امیر پوریا حسین‌ نژادی

اهل کدام شهر هستید؟
آستارا

در صورت تمایل تجربیات خود را در مورد نحوه نگهداری کاکتوس‌ها بنویسید
من در تابستان هفته ای یکبار کاکتوس هارا آبیاری کرده و بعد از ظهر ها هم ۲ تا ۳ ساعت نور ملایم به آنها میتابد.

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید
عکس اول: آستروفیتوم آستریاس

عکس دوم: آسترو سفالو سرعوس

عکس سوم: ژیمینو نارنجی

عکس چهارم: میکس چند واریته (هاورتیا، گاستریا ابلق، نوعی ساکولنت، آگاو خاکستری)

آدرس ارتباط با شما در شبکه‌های اجتماعی
https://www.aparat.com/Ap_HosseinnejadY86

کاکتوس آستارا

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس