کاشت بذر کاکتوس | محمدرضا مخصوص

لطفا خودتان را معرفی کنید
محمدرضا مخصوص

اهل کدام شهر هستید؟
شهر مرزی و زیبای بندر آستارا

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
اول اینکه یه ظرف کاشت یا همون خزانه تهیه میکنم بعد تهش سنگ ریزه میریزم برای زهکشی بعد تا نصفه پیت ماس میریزم اول سمپاشی با کلرپیریفوس میکنم بعد با قارچ کش میزارم چند ساعت بمونه تا سم شویی بعد بذر هارو با فاصله کم میکارم در ظرفو می‌بندم تا ۵روز بعد جوانه زنی هوادهی رو شروع میکنم.


توضیحات تصاویر
عکس اول خزانه آسترو میکس و آستریاس میکس عکس دوم خزانه آستریاس های خاص شامل سوپرکاباتو،میراکل، ویتایپ و ابلق که یه آسترو کیکو هم توش هست. عکس سوم خزانه میرتلو .

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس