بایگانی برچسب: رونده

شرایط مناسب نگهداری گل پاپیتال یا عشقه

گل پاپیتال یا عشقه با نام علمی Hedera helix گیاهی است گل‌دار از سرده هدرا