بایگانی برچسب: شل شدن برگ کاج مطبق

چرا برگ های کاج مطبق خشک می شوند؟ روش پیشگیری و درمان چیست؟

کاج مطبق به انگلیسی Araucaria heterophylla که به عنوان کاج جزیره نورفولک نتیز شناخته می