بایگانی برچسب: قلمه گل آپارتمانی

آموزش قلمه زدن گیاهان

آموزش قلمه زدن گیاهان :  در این مقاله با قلمه زدن انوع گلهای آپارتمانی ،

آموزش تکثیر و ازدیاد گل بگونیا

آموزش تکثیر بگونیا : در این مقاله با آموزش تکثیر بگونیا از طریق برگ آشنا خواهید

تکثیر گل سانسوریا از طریق برگ

برای تکثیر سانسوریا از برگ  باید برگ رو جدا کنید و به قطعات پنج سانتی