آموزش هرس درخت بلوبری

آموزش هرس درخت بلوبری

آموزش هرس درخت بلوبری: شاخه‌های درخت بلوبری برای میوه دهی مناسب نیاز به هرس منظم سالانه دارند مانند بسیاری از درختان میوه دیگر و هرس این گیاه از همان زمان کاشت شروع می‌شود. در سال‌های اول مهم‌ترین مسئله ایجاد چهار چوب مناسب برای گیاه از طریق هرس است و زمانی که گیاه به حداکثر اندازه طبیعی و رشد خود رسید، برنامه هرس بر روی تولید میوه بیشتر متمرکز می‌شود.

میزان و شدت هرس در زمان کاشت بستگی به شرایط گیاه کاشته شده دارد. بعد از کاشت گیاه جوان، شاخه‌های اصلی گیاه که همان شاخه‌های عمودی هستند سرزنی می‌شوند تا حدود ۲۵ سانتیمتر از طول آنان باقی بماند و شاخه‌های ضعیف‌تر که به این شاخه‌ای اصلی به شکل افقی متصل هستند از نزدیکی شاخه‌های اصلی جدا می‌شوند.

این کارها موجب می‌شود که سیستم ریشه‌ای نیز تحریک به رشد شده و در زیر خاک به خوبی توسعه بیابد. اگر قصد تربیت گیاهی قوی را داریم در حدود ۲ الی ۳ سال بعد از کاشت نباید به گیاه اجازه دهیم که میوه تولید کند زیرا این مسئله می‌تواند منجر به تولید گیاهی ضعیف و کوتاه قامت شود.

 

زمانی که گیاه به خوبی رشد کرد و بالغ شد نوبت میوه دهی فرا می‌رسد و میوه‌ها بر روی ۵ تا ۷  سانتیمتر انتهایی شاخه‌های حاصل از رشد سال قبل شکل می‌گیرند و این مسئله برای انجام هرس بوته‌های بالغ مهم است. زیرا حذف کردن قسمت انتهایی چنین شاخه‌هایی به معنی جلوگیری از گلدهی گیاه است.

همچنین اگر به‌هیچ‌عنوان یک گیاه را هرس نکنیم نیز به تدریج از میوه دهی آن کاسته می‌شود در مورد گیاهان بزرگ و بالغ می‌بایست در هنگام هرس شاخه‌هایی را که نازک و ضعیف هستند را حذف کرد. همچنین شاخه‌های خشک شده و مریض. در هر گیاه بالغ شاخه‌های جوان و پر رشد نیز وجود دارند که برای میوه دهی آینده این گیاه مهم و ضروری هستند اما اگر اجازه دهیم که بسیار بلند شوند ممکن است از چهار چوب ارتفاع گیاه خارج شوند بنابراین آنها را به گونه‌ای باید سرزنی کرد که حدود ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر پایین تر از ارتفاع کلی بوته قرار بگیرند.

 

بوته بلوبری که ۶ سال سن دارد به اوج ظرفیت میوه دهی خود رسیده است و اگر هرس نشود بعد از آن امکان نزول کیفیت و کمیت میوه‌های آن وجود دارد به همین دلیل در چنین بوته‌هایی می‌توان حدود ۲۰٪ از شاخه‌های مسن گیاه که بیش از ۵ سال عمر دارند را از بوته جدا کرد تا شاخه‌های جوان و جدید رویش کنند. بنابراین به فاصله هر ۵ سال کل تاج درخت به تدریج جدید و جوان می‌شود. چنین برنامه‌هایی میوه دهی منظم و خوب گیاه را تضمین می‌کند.

هرس درخت بلوبری

هرس در سال اول شماره‌های یک سرزنی می‌شوند در حالی که شماره‌های دو شاخه‌های افقی و ضعیف هستند که باید قطع و حذف شوند.

هرس بوته‌های بالغ شاخه‌های شماره یک از محل انشعاب به شاخه اصلی قطع، شماره دو از قسمت پایین گیاه قطع و شماره سه سرزنی می‌شوند.

هرس بوته‌های مسن شاخه‌ای شماره یک از سطح زمین و شاخه‌های شماره دو از محل اتصال به شاخه قبلی خود کوتاه می‌شوند. شاخه‌های ظریفی که قبلاً میوه دهی داشته‌اند نیز حذف می‌شوند تا تولید شاخه‌های جدید در سراسر گیاه تحریک شود.

حذف شاخه‌های اضافه
حذف شاخه‌های اضافه

حذف شاخه‌هایی که بر روی هم قرار دارند
حذف یکی از شاخه‌هایی که بر روی هم قرار دارند.

 

حذف شاخه‌های مریض و خشک شده
حذف شاخه‌های مریض و خشک شده

منبع: باغ سبز
انتشار: میهن کاکتوس

مقالات مشابه