چگونه بذر ابلق با کیفیت تری به دست بیاوریم؟

نویسنده
بهنام پور محسن

عنوان نوشته
چگونه بذر ابلق با کیفیت تری به دست بیاوریم؟

متن نوشته
ابلق شدن یک مزیت خوب در کاکتوس ها محسوب می شود که میتواند قیمت یک گیاه را چندین برابر کند. گلهایی که از قسمت های ابلق گیاه رشد میکند احتمال بیشری دارد که بذر ابلق تولید کند تا گلهایی که در بخش های سبز کاکتوس رشد میکند. و اگر موقع گرده افشانی دو گیاه گل هر دو گیاه در بخش ابلق باشد احتمال خیلی زیاد میشه. در حال تست روش دیگری در مورد ابلق کردن گیاهان دارم به روش تایلند که در صورت موفقیت در مجله میفرستم

موفق باشد

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس