کاشت بذر کاکتوس | ابوالفضل مرادی

لطفا خودتان را معرفی کنید
ابوالفضل مرادی

اهل کدام شهر هستید؟
کرج

نمونه گیاهانی که از بذرهای خوبِ میهن کاکتوس کاشتم و روی پرسیکیا پیوند زدم

آدرس ارتباط با شما در شبکه‌های اجتماعی
Persiancactus.co اینستاگرام

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس