تجربه کاشت بذر

نویسنده
سجاد سیاوشی

عنوان نوشته
کاشت بذر

متن نوشته
نوسان دما رو در کاشتن بذر به حداقل رسوندم و در رشد بذرها خیلی موثر بود بذرهایی که نوسان دمایی کمتری داشتند رشدشان تقریبا دوبرابر شد. برای اینکار بذرها رو در گلدون ۶ کاشتم و داخل یک محیط بسته دیگه مث جعبه در دار که نوسان دما کم تر بشه کاشتم. البته این کارها در اتاق و زیر نور مصنوعی انجام شد. دما بین ۲۲ تا ۲۶ درجه بود. دمای بذرهایی که داخل اتاق بیرون جعبه بودند ۱۵ تا ۲۶ درجه بود.

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس