تیمار بذر کاکتوس در سیستم گوارشی حیوانات

تیمار بذر کاکتوس در سیستم گوارشی حیوانات

نویسنده
کاظم دروگریان

عنوان نوشته
تیمار بذر کاکتوس در سیستم گوارشی حیوانات

متن نوشته
سلام دوستان امروز داشتم یه مقاله در مورد تیمار کردن بذر کاکتوس مطالعه میکردم که به مطلب جالبی برخورد کردم گفتم شاید برای شما هم جذاب باشه پس تصمیم گرفتم تو مجله میهن کاکتوس منتشر کنم.
یکی از روش های پراکنده شدن بذر گیاهان در طبیعت خورده شدن میوه توسط حیوانات و دفع بذرها از طریق مدفوع حیوانات در مناطق مختلف می باشد. دانه های کاکتوس به دلیل داشتن پوسته سخت در سیستم گوارشی حیوانات از بین نمی‌رود و از طریق مدفوع پس از طی مسیر گوارشی در طبیعت دفع میشود.

در یک تحقیق دانه های کاکتوس اپونتیا را از مدفوع کلاغ جدا کردند و با دانه هایی که توسط هیچ حیوانی خورده نشده بودند از نظر میزان جوانه زنی مقایسه کردند.

نتیجه آزمایش نشان داد بذرهای که توسط کلاغ خورده شده بودند دارای قدرت جوانه زنی بیشتری نسبت به بذرهایی که توسط هیچ حیوانی خورده نشده بودند داشتند.

محققان عواملی مانند حذف لایه هایی از پوسته بذر توسط اسید معده و تاثیر مواد شیمیایی موجود در سیستم گوارش حیوانات بر روی بذرها را از دلایل افزایش قدرت جوانه زنی این بذرها نسبت به سایر بذرها عنوان میکنند.

تیمار بذر کاکتوس در سیستم گوارشی حیوانات

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس