کاشت بذر کاکتوس | محمد تجلی

محمد تجلی

لطفا خودتان را معرفی کنید
محمد تجلی

اهل کدام شهر هستید؟
قزوین

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
من کلیه بذرها رو بعد از خریداری طبق دستورات میهن کاکتوس بعد از شستشو داخل خاک کاکتوس که ترکیبات خودم هستش،ترکیبی از ماسه و پیت ماس و کوکوپیت و خاک برگ و کود گاوی پوسیده شده ریخته و بعد وکیوم میکنم که بعد از ۳ روز کلیه گونها شروع به جوانه زدن می‌کنند.سرعت رشد جوان‌ها هم دو برابر شدند.

 

 

توضیحات تصاویر
کلیه بذرها تهیه شده از میهن کاکتوس هستش که فوق العاده با کیفیت هستند.حتی ضمانت سبز شدن هم دارند که اگه سبز نشدند دوباره می‌فرستادند.داخل عکس آخر شاهدش هستید دوباره فرستادند

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس