۲۲ نکته کاربرد جلبک دریایی

22 نکته کاربرد جلبک دریایی

نوشته شده توسط
کارشناس ۲ میهن کاکتوس

عنوان نوشته
۲۲ نکته کاربرد جلبک دریایی

متن نوشته

۱_منبع شگفت‌انگیزی از پلی ساکارید های پیشرفته برای افزایش حلالیت عناصر در آوند آبکش و افزایش سرعت حرکت عناصر غذایی در آوند ها

۲_القاء در مقاومت در گیاه بر علیه انواع تنش‌های محیط باز
از جمله تنش‌های گرمایی زود هنگام و تنش‌های سرمایی بهاره.

۳_حاوی هورمون تحریک کننده رشد از جمله اکسین و سیتوکنین

۴_در تجزیه عصاره جلبک ۵۰ میلی گرم اکسین در هر گرم عصاره جلبک وجود دارد.

۵_در کودهای جلبک دریایی اسید آمینه به صورت قابل جذب به مقادیر فراوان یافت می‌شود.

۶_کاهش استرس گرمایی به خاطر غلظت فراوان بتایین های موجود در عصاره جلبک دریایی است.

۷_مصرف و جذب عصاره جلبک دریایی به روش محلول پاشی برگ یکی از راه‌های تغذیه‌ی گیاه هستند و همچنین بعضی مواد غذایی را از طریق ریشه و بعضی از گازها نظیر co2، o2، so2 را در چرخه فتوسنتز با راندمان بالا از طریق برگ و محلول خاک جذب می‌کند.

۸_کودهای جلبکی باعث افزایش سطح برگ و مقدار سبزینه برگ می‌شود.

۹_محلول پاشی با کودهای جلبکی موجب افزایش سطح برگ و مقادیر کلروفیل های برگ می‌شود که در همین راستا باعث افزایش فتوسنتز و بالا رفتن اسید آمینه ها در سلول‌های گیاهی می‌شود و در پی آن ذخیره کربوهیدراتی و تولید محصول به طور چشمگیری افزایش میابد. (به همین علت برای گیاهان ابلق مناسب نمی‌باشد و باعث سبز شدن قسمت‌های ابلق گیاهان می‌شود)

۱۰_محلول پاشی باعث افزایش لوله‌ای شدن برگ‌ها (فرم دهی مناسب) و شادابی و قوی‌تر شدن گره‌های رویشی و زایشی می‌شود.

۱۱_این ترکیبات دارای استرول زیادی می‌باشد.

۱۲_(گروهی از چربی‌ها که در تمام سلول‌های یوکاریوتی وجود دارد)
وجود استرول و چربی‌ها با درصد بالا در کودهای جلبکی باعث می‌شود بعد از محلول پاشی برگ درختان از انعکاس و شفافیت خاصی برخوردار شوند که همین مورد موجب افزایش مقاومت برگ در برابر تابش مستقیم نور خورشید می‌گردد.

۱۳_در خاک باعث بهبود و اصلاح ساختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و رشد بیشتر میکروارگانیسم‌های موجود در خاک می‌شود.

۱۴_باعث افزایش راندمان جذب عناصر ازت و پتاس و کلسیم و … می‌شود و صعود و سرعت بخشیدن تحرک عناصر محرک در خاک را زیاد می‌کند.

۱۵_مصرف کود جلبکی در سیستم آبیاری قطره‌ای باعث کاهش ph آب داخل تانک می‌شود.

۱۶_کودهای جلبک دریایی همانند اسید هیومیک باعث تعادل ph افزایش ریشه زایی در خاک می‌شود.

۱۷_نتایج حاکی از به کار گیری تیمارهای مختلف اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت مؤثر می‌باشد.

۱۸_قابل اختلاط با کلیه‌ی سموم آفات نباتی و کودهای شیمیایی می‌باشد.

۱۹_بهترین زمان پاشش کودهای جلبکی بر روی شاخ و برگ زمانی است که رطوبت خاک بالا باشد.

۲۰_زمان استفاده کود جلبک دریایی از بازه زمانی بهار گرفته و حتی بعد از برداشت میوه ادامه پیدا می‌کند.

۲۱_بهترین زمان مصرف در ماه‌های تیر و مرداد تا شهریور می‌باشد.

۲۲_اکثر کودهای تقویتی میزان بسیار کمی از عصاره جلبک دارد و این میزان کم در اختلاط با بقیه‌ی عناصر نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند از همین رو پیشنهاد می‌شود کودهای جلبک دریایی را به صورت جداگانه استفاده کنید.

منبع: ارکیده استور

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس