کدام کاکتوس ها تک پایه هستند؟

کدام کاکتوس ها تک پایه هستند؟

نویسنده
احسان کبودی

عنوان نوشته
کدام کاکتوس ها تک پایه هستند؟

متن نوشته
برای تولید بذر باید در بسیاری از کاکتوس ها عمل گرده افشانی صورت بگیره یعنی گرده یک کاکتوس را به کلاله یک کاکتوس دیگه از همان نوع بزنیم تا بذر تولید بشه مثل انواع آستروفیتوم ها، فرو، مامیلاریا، ژمینو، نوتو و غیره، ولی برخی از کاکتوس ها برای تولید بذر نیازی به گرده افشانی ندارند مثل انواع فرالیا، ملو، اپیتالانتا و گونه های از اچینو و سایر گونه های تک پایه

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس