سیستم ریشه ای در کاکتوس ها

سیستم ریشه ای کاکتوس ها

نویسنده:
کاظم دروگریان

عنوان نوشته:
سیستم ریشه ای کاکتوس ها چگونه عمل می‌کند؟

متن نوشته:
اکثر کاکتوس‌ها در مناطقی زیست می‌کنند که دارای آب اندکی می‌باشد مانند صحراها و بیابان‌های آمریکای جنوبی. برای بقا در این شرایط کاکتوس‌ها دارای سیستم ریشه‌ای منحصر به فردی هستند و به خوبی توانسته‌اند در طی هزاران سال خود را با شرایط وفق دهند.

بر خلاف بسیاری از درختان و گیاهان، کاکتوس‌ها دارای ریشه‌های عمیق نیستند و ریشه‌ کاکتوس بیشتر در سطح خاک گسترده شده است. این سیستم به کاکتوس کمک می‌کند تا خیلی سریع و قبل از تبخیر بتواند از سطحی‌ترین آب‌ها و رطوبت استفاده کند.

تیغ‌های کاکتوس قطرات شبنم و مه را جمع‌آوری کرده و از طریق شیار ریپ‌ها یا پره‌ها به ریشه می‌رساند.

سیستم ریشه ای کاکتوس ها

ریشه کاکتوس وظیفه جذب رطوبت و مواد غذایی از خاک را بر عهده دارد. همچنین ریشه‌ها محل ذخیره آب و مواد غذایی نیز هستند.

ریشه کاکتوس‌ها حالت فیبری دارد و خیلی سریع می‌تواند رطوبت خاک را جذب کند. به همین دلیل بسیار مساعد پوسیدگی می‌باشد، و باید از آبیاری زیاد کاکتوس‌ها خودداری کرد.

سیستم ریشه ای کاکتوس ها

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس