عکس کاکتوس های شما | امیر

لطفا خودتان را معرفی کنید
Amir

اهل کدام شهر هستید؟
کرمانشاه

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید

عکس اول ژمینو کیومرثی دفورمه

عکس دوم آستریاس وی تایپ نادوم پنج ریپ ابلق

عکس سوم ژمینو ابلق و ژمینو واتری ابلق

عکس آخر آستروفیتوم سوپر چروک

 

آدرس ارتباط با شما در شبکه‌های اجتماعی

amir.r.gh0809@gmail.com

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس