کاشت بذر کاکتوس | ایمان یزدی

لطفا خودتان را معرفی کنید
ایمان یزدی

اهل کدام شهر هستید؟
مشهد

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
بذرهای تهیه شده از میهن کاکتوس می باشد . بستر کشت پیت ماس است. بعد از دو ماهگی جوانه ها ,روی بستر با ماسه رودخانه ای پوشانده شده. نور مورد استفاده از ابتدای کاشت , فقط نور پرژوکتر رشد گیاه , به طراحی خود من بوده است .

 

 

توضیحات تصاویر
عکس ها از سه گونه جوانه با سن سه ماه تهیه شده .بذر مامیلاریا الگانس kd1413. بذر کلیستو کاکتوس سنیلیس kd1222. بذر آستروفیتوم اورناتوم kd1196

آدرس ارتباط با شما در شبکه‌های اجتماعی
https://t.me/iman12121313

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس