جلبک و چند راه برای مبارزه با آن در سطح بستر کشت

عنوان نوشته
جلبک وچند راه برای مبارزه با آن در سطح بستر کشت

متن نوشته
عامل سبزی سطح بستر جوانه ها، جلبک هست. جلبک بطور معمول عامل نگران کننده ای برای سلامت جوانه ها نیست. اما جلبک نشانگر رطوبت بالای محیط وحضور مواد مغذی(کودهای آلی) ونور است.کاری که جلبک ممکن هست انجام دهد سخت کردن سطح خاک می باشد ومانع جریان آب وجریان هوای کافی در سطح خاک می شود. مسئله دیگر زمان مرگ جلبک هاست که جذاب ترین محیط برای حضور حشرات و قارچها ایجاد میکند.

برای از بین بردن جلبکهای سطح بستر اگر مقدارشان خیلی کم هست با کمک پنس از سطح بستر جمع کنید ورطوبت بستر را با هوادهی کم کنید. میتوانید با شکستن نور هم برای از بین بردن جلبکها اقدام کنید.

میتوان برای جلوگیری از جلبک بستن بستر داخل آبی که برای ابیاری بستر استفاده میکنید پوشال جو بریزید ۲۴ساعت این پوشالها داخل اب بمانند وکامل خیس شوند بعد اب را صاف کرده وبرای ابیاری از این آب استفاده کنید. از آب مقطر هم میتوان برای چند بار فقط در موقعی که بستر جلبک زده استفاده کرد.

اگر جوانه ها یکماه را تمام کرده اند میتوانید ماسه هایی انتخاب کنید که از سایز جوانه ها کوچکتر بوده وروی سطح بستر بریزید دقت کنید که قبل از استفاده ماسه هارا کامل ضدعفونی کرده وخشک کنید بعد استفاده کنید.

اگر جوانه ها سه ماه را تمام کرده اند میتوانید از قارچ کش مانکوزب برای از بین بردن جلبکها اقدام کنید به این طریق که یک ونیم گرم از قارچ کش مانکوزب را در یک لیتر اب مخلوط کرده وروی بستر اسپری کنید.

یک روش دیگر هم بعد از پایان سه ماهگی جوانه ها استفاده از روغن ولک هست که یک سی سی در یک لیتر اب مخلوط کرده وروی قسمتهایی از بستر که جلبک دارند اسپری کرد.

میتوانید به جلبکها شوک هم وارد کنید به این صورت که یک شبانه روز(۲۴ساعت) بستر را در جای کاملا تاریک نگهداری کنید ویک شبانه روز(۲۴ساعت) بستر را در نور کامل قرار بدهید با این روش هم جلبکها از بین میروند. دقت کنید که این روش پشت سر هم باید انجام شود. یعنی دو شبانه روز پشت سر هم.

نویسنده: کارشناس میهن کاکتوس

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس