تسریع جوانه زنی بذر نیلوفر آبی

سلام درود فراوان برشما
شده دلتان بخواهد یک حوض با گیاهان زیبا داشته باشید و اولین گیاهی که به ذهن شما میرسد نیلوفر آبی هست و روش تکثیر این گیاه کاشت بذر این گیاه هست اما بذر نیلوفر آبی پوسته بسیار سختی دارد از بذر محافظت میکند که همین باعث زمان بر شدن جوانه زنی این گیاه شود
اما برای این کار هم راهکاری هست فقط کافی هست تا با یک سمباده یک گوشه این بذر را بسابید تا پوسته جلوی نفوذ آب را نگیرد به همین راحتی
ممنون که تا آخر خواندید

نویسنده: امیر حسین جعفری

اصول نگهداری از گل نیلوفر آبی

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس