خار کاکتوس یا تیغ کاکتوس کدام کلمه درست است؟

فرو کاکتوس با خارهای زیبا و بلند زرد و قرمز

در منابع مختلف برای خار کاکتوس از کلمه تیغ استفاده می شود، در این پست بررسی میکنیم که کدام کلمه درست است، خار یا تیغ؟

معنی خار در فرهنگ فارسی معین

١- گیاهی که دارای شاخه های باریک و نوک تیز و خراشنده است

٢- هر یک از سیخ های نوک شاخه‌های درختان، تیغ درخت

٣- هر چیز نوک تیز و خراشنده

۴- هر یک از تیغ های مهره گردن

معنی خار در زیست‌ شناسی

هریک از زائده‌های نوک‌تیزی که در شاخه‌های بعضی درختان و گیا‌هان می‌روید

کلمه خار در اشعار حافظ

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

معنی تیغ در فرهنگ فارسی معین

١- شمشیر، هر چیز بُرنده

٢- خار

٣- بلندی کوه

۴- شعاع آفتاب

تیغ کسی بریدن کنایه از : کارآیی داشتن، قدرت داشتن

معنی تیغ از نظر زیست شناسی

زیست‌شناسی – علوم گیاهی

زائده‌ای نوک‌تیز در سطح برخی اندام‌ها که خار یا خارشاخه ن

کلمه تیغ در اشعار حافظ

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم

که تیغ ما بجز از ناله ای و آهی نیست

لطفا تو کامنت ها پاسخ دهید : سوال اول : نظر شما چیست؟ خار کاکتوس یا تیغ کاکتوس؟ سوال دوم : از چه کلماتی در زبان های مختلف ایران برای خار گل استفاده می شود؟

مطالب مرتبط
7 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام‌ها