۸ عامل اصلی که باعث زرد شدن برگهای گیاهان آپارتمانی میشوند

عنوان نوشته
۸ عامل اصلی که باعث زرد شدن برگهای گیاهان آپارتمانی میشوند.

عوامل زرد شدن برگ گلهای داخل خانه

۱_ آبیاری بیش از اندازه زمانی که ابیاری خیلی زیاد باشد وقبل از خشک شدن خاک ابیاری انجام شود دراین حالت ریشه گیاه اکسیژن کافی دریافت نکرده وبمرور زمان پوسیده شده وبرگهای گیاه زرد میشوند.

۲_ زمانی که خاک مناسب نباشد و آب را مدت زمان زیادی حفظ کند و یا اصلا اب را در بافت خود نگه ندارد تا ریشه گیاه آب کافی در اختیار داشته باشد.

۳_ گرفتگی زهکش گلدان یکی دیگر ازعوامل زرد شدن برگهای گیاهان است حتما موقع آبیاری بررسی کنید که آب اضافی از زهکش (سوراخهای کف گلدان) خارج شود.

۴_ تغییر محیط نگهداری و یا نوسان دما و یا تماس سوز سرما از شکاف پنجره با گیاه باعث زرد شدن برگهای گیاهان می شود.

۵_ تعویض خاک وگلدان هم یکی از دلایل زرد ‌شدن برگهای قدیمی گیاهان است که در این شرایط برگهای زرد اصلا نباید جدا شوند وبهتر است صبر کنید تا برگها بصورت کامل خشک شده وخودشان بریزند، “علت اینکه نباید برگهای زرد جدا شوند این است که گیاه برای داشتن انرژی کافی برای ادامه رشد برگهای قدیمی گیاه را زرد میکند یعنی برگهای قدیمی را فدای سایر برگها میکند تا گیاه انرژی لازم برای ادامه حیات را داشته باشد، زمانی که برگهای زرد جدا شوند گیاه مجبور خواهد شد برگ دیگری را زرد کند اگر این روال ادامه داشته باشد گیاه تمام برگها را زرد خواهد کرد و در انتها رو به نابودی خواهد رفت برای همین بهتر است برگهای زرد جدا نشوند.” این موضوع در زمانی که محیط نگهداری گیاه تغییر میکند هم صدق میکند.

۶_ کمبود نور یکی دیگر از دلایل زرد شدن برگهاست.

۷_ کمبود مواد غذایی اعم از ماکرو ومیکرو هم یکی دیگر از دلایل زرد شدن برگهای گیاهان است.

۸_ زمانی که برگهای قدیمی فرسوده شده وزرد میشوند واز بین میروند این حالت کاملا طبیعی هست.

نکته:
برای اینکه گلهای زیبا وشادابی داشته باشیم بهتراست هفته ای یک بار تمام قسمتهای گیاه را از نظر وجود آفت ویا بیماری بررسی کنیم.

نویسنده: کارشناس میهن کاکتوس

مقالات مشابه

مطالب مرتبط
8 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام‌ها