کاشت بذر کاکتوس | علیرضا دانشور

لطفا خودتان را معرفی کنید
علیرضا دانشور

اهل کدام شهر هستید؟
تهران

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
معمولا از ترکیب شن و پیت ماس و کوکوپیت برای بستر استفاده میکنم ،اینبار بجای شن بیشتر از پیت ماس بیشتر استفاده کردم بذر ها رو تو شهریور کاشتم چون گلخانه توفصل زمستان دمای پایینی داره(برای خواب کاکتوس ها ) مکمل از نور مصنوعی هم استفاده میکنم البته تو زمستان چند ساعت نور طبیعی هم می گیرن
ممنون از میهن کاکتوس برای بذرهای با کیفیت

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس