پر رشدترین کاکتوس‌ ها کدامند؟ لیست کاکتوس های با رشد سریع

cactus-outdoors

پر رشدترین کاکتوس‌ ها
در این مطلب شما را با ۱۴ نوع کاکتوس که رشد سریعی دارند آشنا می‌کنیم.

۱ Austrocylindropuntia
۲ Pereskia aculeata
۳ Opuntia
۴ Epiphyllum
۵ Hylocereus undatus
۶ Cylindropuntia
۷ Trichocereus
۸ Pachycereus pringlei
۹ Cereus peruvianus
۱۰ Schlumbergera truncata and Hatiora gaertneri
۱۱ Cleistocactus straussi
۱۲ echinopsis
۱۳ Rhypsalis
۱۴ Mammillaria

 

نویسنده: حسینعلی پیاده کوهسار