بذر آستروفیتوم کیکو نودوم بسته ۱۰ عددی

بیش از 1500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 33

امتیاز: 4.7 از 5

۶۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 4 تا مونده!

بذر استار آستروفیتوم
بذر آستروفیتوم کیکو نودوم بسته ۱۰ عددی

۶۰,۰۰۰ تومان