بذر ملو کاکتوس داوسونی بسته ۱۰ عددی

۱۵,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

Melocactus curvispinus subs. dawsonii
بذر ملو کاکتوس داوسونی بسته ۱۰ عددی

۱۵,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت