بذر ژمینوکالسیوم راگونسی بسته ۱۰ عددی

بیش از 500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 8

۱۴,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر ژمينوکالسيوم راگونسي KD1367
بذر ژمینوکالسیوم راگونسی بسته ۱۰ عددی

۱۴,۰۰۰ تومان