بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم فردریکی خالص بسته ۱۰ عددی

بیش از 120 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 18

امتیاز: 4.8 از 5

۹۵,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود

بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم فردریکی خالص بسته ۱۰ عددی

۹۵,۰۰۰ تومان