بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم فردریکی خالص بسته ۱۰ عددی

بیش از 120 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 18

امتیاز: 4.8 از 5

۹۵,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود