بذر کاکتوس آستریاس رنسی سبز و ابلق میکس بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه 5 کاربر)

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
درصد ابلق شدن، بیش از ۲۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار: