پک فروشگاهی بذر کاکتوس D1

پک بذر فروشگاهی میهن کاکتوس شامل:
۵ بسته ۱۰ عددی بذر میکس مامیلاریا
۵ بسته ۱۰ عددی بذر میکس فرو کاکتوس
۵ بسته ۱۰ عددی بذر میکس نوتو کاکتوس
۵ بسته ۱۰ عددی بذر میکس کاکتوس‌های ستونی
۵ بسته ۱۰ عددی بذر میکس انواع کاکتوس
۵ بسته ۱۰ عددی بذر میکس ملو کاکتوس

وضعیت انبار:

شناسه محصول: D1 دسته: