کود کریستالون پتاس بالا NPK 3-11-38 وزن ۱۰۰ گرم

بیش از 1000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 102

امتیاز: 5 از 5

۸۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

کود پتاس بالا ۳ ۱۱ ۳۸
کود کریستالون پتاس بالا NPK 3-11-38 وزن ۱۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان