بذر کاکتوس آریوکارپوس ماریبو خالص بسته ۱۰ عددی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

cactus seeds
بذر کاکتوس آریوکارپوس ماریبو خالص بسته ۱۰ عددی

۵۰۰,۰۰۰ تومان