بذر کاکتوس آریوکارپوس ماریبو خالص بسته ۱۰ عددی

بیش از 40 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

امتیاز: 2.5 از 5

۶۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود

cactus seeds
بذر کاکتوس آریوکارپوس ماریبو خالص بسته ۱۰ عددی

۶۰۰,۰۰۰ تومان