چاقوی قصابی و استیک حرفه ای دیک آلمان dick 21 CM نصرت آشپز ترکیه ای

بیش از 5 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

امتیاز: 4.7 از 5

۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان

ناموجود

dick