چاقوی قصابی و استیک حرفه ای دیک آلمان dick 21 CM نصرت آشپز ترکیه ای

بیش از 10 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

امتیاز: 4.7 از 5

۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

ناموجود

dick