تیغه یدک قیچی باغبانی فلکو ۲ و ۴ و ۱۱ و ۴۰۰ اصل سوئیس قیچی هرس فیلکو

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۹۵۰,۰۰۰ تومان

مناسب برای قیچی هرس مدل فلکو ۲ – ۴ – ۱۱ –۴۰۰

آخرین موجودی!

تیغه یدک قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس
تیغه یدک قیچی باغبانی فلکو ۲ و ۴ و ۱۱ و ۴۰۰ اصل سوئیس قیچی هرس فیلکو

۹۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو