پین فابریک تیغه قیچی های باغبانی فیلکو سوئیس مدل فلکو ۲ , ۴ , ۶ , ۱۱

بیش از 70 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۴۵,۰۰۰ تومان

فقط 5 تا مونده!

پین قیچی باغبانی
پین فابریک تیغه قیچی های باغبانی فیلکو سوئیس مدل فلکو ۲ , ۴ , ۶ , ۱۱

۴۵,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو