سندان یا تیغه پایین قیچی باغبانی فیلکو ۳۱ همراه پیچ ها، اصل فلکو سوئیس

۴۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 3 عدد در انبار موجود است

قیچی سندانی
سندان یا تیغه پایین قیچی باغبانی فیلکو ۳۱ همراه پیچ ها، اصل فلکو سوئیس

۴۵۰,۰۰۰ تومان