سندان یا تیغه پایین قیچی باغبانی فیلکو ۳۱ همراه پیچ ها، اصل فلکو سوئیس

بیش از 5 مورد فروش رفته

۵۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

قیچی سندانی
سندان یا تیغه پایین قیچی باغبانی فیلکو ۳۱ همراه پیچ ها، اصل فلکو سوئیس

۵۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو