قیچی باغبانی سندانی فیلکو FELCO 32 اصل سوئیس مخصوص هرس

بیش از 10 مورد فروش رفته

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

قیچی باغبانی سندانی فیلکو FELCO 32 اصل سوئیس مخصوص هرس

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو