بذر مامیلاریا هانیانا هلندی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 4000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 11

امتیاز: 5 از 5

۸,۲۸۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر مامیلاریا هانیانا هلندی kd128
بذر مامیلاریا هانیانا هلندی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۸,۲۸۰ تومان