بذر کاکتوس مامیلاریا میکس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 7000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 28

امتیاز: 5 از 5

۷,۰۰۰ تومان

موجود

بذر مامیلاریا میکس
بذر کاکتوس مامیلاریا میکس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۷,۰۰۰ تومان