بذر کاکتوس میرتلو پایه آبی هلندی بسته ۱۰ عددی

بیش از 20000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 175

امتیاز: 4.7 از 5

۳۵,۰۰۰ تومان

موجود

بذر میرتلو پایه آبی kd1143
بذر کاکتوس میرتلو پایه آبی هلندی بسته ۱۰ عددی

۳۵,۰۰۰ تومان