بذر پارودیا مگنی فیکا هلندی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود

بذر پارودیا مگنی فیکا هلندی
بذر پارودیا مگنی فیکا هلندی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۴,۰۰۰ تومان