بایگانی برچسب: آیا گیاهان می شنوند؟

آیا گیاهان مغز دارند؟

آیا می‌دانستید که درختان و سایر گیاهان مغز دارند، از خود دفاع می‌کنند، می‌شنوند، می‌تپند