بایگانی برچسب: دما

تأثیر دما بر روی رشد کاکتوس‌ ها

تأثیر دما بر روی رشد کاکتوس‌ها: کاکتوس‌ها گیاهانی هستند که در آب و هوای خاص

اثرات دما بر روی جوانه زنی بذر کاکتوس‌ ها

اثرات دما بر روی جوانه زنی بذر کاکتوس‌ها : ما در این آزمایش اثرات دمای

آیا اختلاف دمایی برای کاکتوس‌ ها مضر است؟

بسیاری بر این باورند که اختلاف دمایی برای کاکتوس‌ها مضر است برای دریافت پاسخ این