بایگانی برچسب: لیلیوم

نگهداری پیاز لیلیوم برای سال بعد

نگهداری پیاز لیلیوم برای سال بعد : در طی انبارداری پیازها باید در مکانی خشک