بایگانی دسته‌ی: بیماری و آفت ها در کشاورزی

آفت زنجره مو یا جیرجیرک انگور چیست؟ را مبارزه و بهترین سم چیست؟

آفت زنجره مو یا جیرجیرک انگور چیست؟ زنجره مو یا جیرجیرک انگور حشراتی هستند که

علت ریزش گل درختان میوه چیست؟ پیشگیری و درمان ریختن گل

ریزش گلها در بسیاری از درختان میوه مانند سیب گلابی پسته زردآلو به هلو شلیل