بایگانی برچسب: مصاحبه

گفتگوی کاکتوسی | کوروش از تهران

لطفا خودتان را معرفی کنید کوروش هستم اهل کدام شهر هستید؟ تهران چند سالتونه؟ ۲۵

گفتگوی کاکتوسی | سروش از اصفهان

لطفا خودتان را معرفی کنید سلام به همگی سروش هستم اهل کدام شهر هستید؟ شهر

گفتگوی کاکتوسی | اسماعیل روشنی

لطفا خودتان را معرفی کنید سلام من اسماعیل روشنی هستم اهل کدام شهر هستید؟ استان

گفتگوی کاکتوسی | حسینعلی پیاده کوهسار

لطفا خودتان را معرفی کنید حسینعلی پیاده کوهسار اهل کدام شهر هستید؟ گالیکش چند سالتونه؟

گفتگوی کاکتوسی | سینا خوشبخت

لطفا خودتان را معرفی کنید سلام من سینا خوشبخت هستم اهل کدام شهر هستید؟ تبریز

گفتگوی کاکتوسی | امین صدرا صادقی

لطفا خودتان را معرفی کنید سلام من امین صدرا صادقی هستم اهل کدام شهر هستید؟