بایگانی برچسب: نحوه تکثیر سانسوریا

تکثیر گل سانسوریا از طریق برگ

برای تکثیر سانسوریا از برگ  باید برگ رو جدا کنید و به قطعات پنج سانتی