بایگانی برچسب: پیاز

آموزش نگهداری و تکثیر گل زنبق

آموزش نگهداری و تکثیر گل زنبق: گونه ای از گیاهان گل‌دار است با گل‌های بسیار

آموزش کاشت و تکثیر گل زنبق

آموزش کاشت و تکثیر گل زنبق: گل زنبق را می‌توان به راحتی از طریق ریزوم

آموزش کاشت پیاز گل لاله

آموزش کاشت پیاز گل لاله : در این مقاله  کاشت گل لاله را به‌طور ساده

نگهداری پیاز لیلیوم برای سال بعد

نگهداری پیاز لیلیوم برای سال بعد : در طی انبارداری پیازها باید در مکانی خشک

آموزش نگهداری پیاز گل برای سال بعد

آموزش نگهداری پیاز گل برای سال بعد : در مناطقی که زمستان‌های سردی دارند برای

آموزش کاشت پیاز سنبل و لاله

آموزش کاشت پیاز سنبل و لاله: سنبل گیاهی از خانواده لیلیاسه می‌باشد که بومی مناطق مدیترانه‌ای

آموزش کاشت پیاز گل سنبل در گلدان و باغچه

آموزش کاشت پیاز سنبل  در باغچه آذر و دی ماه زمان کاشت پیازهای سنبل است.